یک تاتو خوب در شهر مشهد (راهنمای انتخاب تاتو کار خوب در مشهد)

یک تاتوی خوب در شهر مشهد..

آدرس مرکز میکروبلیدینگ سعیده نصری : مشهد، بلوار وکیل آباد، خیابان کوثر شمالی 14 ☎️09307823087